MÅNDAG 25 FEBRUARI 2019

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb

Företag som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019, enligt ett förslag som Finansdepartementet idag skickar på remiss. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer gälla lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år.

Sänkningen sker genom att omkring två tredjedelar av de totala arbetsgivaravgifterna tas bort så att arbetsgivaren endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21 procent. Syftet är att främja extrajobb på helger och lov för skolungdomar samtidigt som det inte ska inverka på skolgången.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 augusti 2019 och tillämpas på löner som betalas ut efter den 31 juli 2019.

Pressmeddelande från: Regeringen