FREDAG 22 FEBRUARI 2019

Översyn och renovering av Gamla rådhuset i Lidköping

Under 2019, med start vecka 9, kommer Lidköpings kännetecken nummer ett, Gamla rådhuset, få en rejäl översyn av exteriören. Arbetena innebär nya färgskikt, fönsterrenovering, justering och utbyte av skadat trä och komplettering av fasadbelysningen. Allt utfört med största möjliga varsamhet. Byggnaden är ett byggnadsminne, som kräver ett kontinuerligt underhåll med traditionella metoder och material för att säkerställa de kulturhistoriska värdena. Alla åtgärder sker efter godkännande av länsstyrelsens kulturmiljöavdelning.

Nuvarande yttersta färglager är baserat på latex – ett bindemedel som inte hör hemma på en historiskt viktig byggnad. Därför kommer ett omfattande arbete att genomföras där de övre fasaderna görs trärena och därefter målas med traditionell linoljefärg i samma kulör som idag. Vissa delar av panelbrädorna på bottenvåningen har dock fortfarande kvar spår av de färglager, som fanns på byggnaden före branden 1960. För att säkerställa att dessa spår inte raderas, sparas vissa antikvariska ytor. Planen är även att ta fram en mindre referensyta där de bakomliggande kulörerna syns. På så vis kan både Lidköpingsbor och besökare se den gulaktiga kulör, som fanns före branden.

För att säkerställa ett bra klimat för både målning och andra arbeten kommer vissa delar av byggnaden att förses med en täckt ställning.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun