ONSDAG 20 FEBRUARI 2019

Peab vill fortsätta utveckla kvarteret Sprinten i Vara

Vara kommuns satsning på ett bildnings- och kulturkluster i kvarteret Sprinten i Vara ger ringar på vattnet. Peab ser fortsatt potential i området och har idag undertecknat ett intentionsavtal med Vara kommun för att utreda förutsättningarna för hotell, bostäder och utbildningsverksamhet.

Vara kommuns tillväxt och utvecklingsarbete är inne i en intensiv och expansiv period. Satsningarna på att skapa ett bildnings- och kulturkluster i kvarteret Sprinten i Vara – omfattande Vara Konserthus, Lagmansgymnasiet och Academy of Music and Business, AMB – visar sig nu locka till sig fler aktörer. Redan innan pågående ombyggnationer är klara av Vara Konserthus och Lagmansgymnasiet och den nya Sparbanken Blackbox är färdigställd ser Peab nya möjligheter för området. Möjligheter som föranlett kommunstyrelsens arbetsutskott att idag besluta om att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett markanvisningsavtal på fastigheten Sprinten 2 och ingå ett intentionsavtal med Peab. Avtalet innebär att parterna gemensamt avser utreda möjligheten att initiera ett projekt omfattande:

– Det är glädjande att en privat aktör som Peab vill vara med och utveckla Vara genom ytterligare satsningar i kvarteret Sprinten. Vi har länge arbetat med den här frågan och nu ser vi en bra samarbetspartner som vi kan jobba långsiktigt med säger Gabriela Bosnjakovic, kommunstyrelsens ordförande.

Peab har under lång tid varit en aktiv part i Varas samhällsutveckling både genom byggnationen av Vara Konserthus, Vara Badhus, ny- och ombyggnad av lokaler till Lagmansgymnasiet och lokalerna till Academy of Music and Business.

– Det är fantastiskt roligt att samarbeta med Vara kommun där kommunpolitiker verkligen satsar på samhällsutveckling. Idag har vi tecknat ett intentionsavtal där vi tillsammans prövar om det är möjligt att genomföra projektet och få ekonomisk bärighet i det. Vi tackar för förtroendet och det fina bemötande vi fått här. Vi ser fram emot att bidra till en fortsatt hållbar stadsutveckling av Vara, säger Pehr-Olof Olofsson, regionchef på Peab Fastighetsutveckling (Väst) AB.

Även oppositionsrådet Fredrik Nelander är nöjd:
– Det här har vi arbetat med under lång tid, det är väldigt roligt att det nu tas ett stort steg för att bygga hotell, fler bostäder och utveckla utbildningsverksamheten i kvarteret Sprinten.

Från förvaltningen uttrycks också optimism och framtidstro:
– Detta är ett stort och viktigt steg, ett intentionsavtal som vi ska förvalta väl, och med det som bas göra en grundlig analys över förutsättningar och villkor för projektets genomförande, säger Johanna Forslund Kullander, näringslivschef.


Pressmeddelande från: Vara kommun