ONSDAG 20 FEBRUARI 2019

Ännu ett rekordår för Skövdes bostadsbyggande

2018 slogs rekordet – igen. Antalet färdigställda bostäder i Skövde uppgick till 475 stycken, och inte sedan 90-talet har det byggts i samma höga takt i Skövde. När sektor samhällsbyggnad sammanfattar bostadsbyggnationen och planeringen för 2018 är det en fortsatt stabil takt som visas.

Totalt påbörjades 488 bostäder att byggas under fjolåret, jämfört med 408 bostäder under 2017. Samtidigt färdigställdes 475 bostäder under 2018, en siffra som därmed slår 2017 års tidigare rekord på 425 bostäder.

– Det är väldigt positiva siffror för Skövde och det är viktigt att ha byggaktörer som satsar och fullföljer bostadsbyggandet, säger Caroline Hagström, samhällsbyggnads-chef på Skövde kommun. Det vi för närvarande ser är att vi har ett flertal aktörer som är med och bygger i staden, och ännu fler som ser potentialen i Skövde. Det är otroligt roligt!

Runt om i kommunen byggs det för fullt. Ett område som vuxit fram i rasande fart under året är Frostaliden, där Skövdebostäder är i full gång med sin byggnation, medan de tre andra byggherrarna färdigställt sina byggnationer under 2018. Även i Trädgårdsstaden etapp 2 är det hög produktion som råder när området expanderar.

1 400 nya bostäder i pågående planuppdrag

Under 2018 har planenheten arbetat med 10 detaljplaner för bostäder, som tillsammans kan möjliggöra för cirka 1 400 nya bostäder. Av dessa vann tre detaljplaner (Trädgårdsstaden etapp 3, Soldaten 4 samt kv. Kurorten) laga kraft under året, innehållande cirka 560 nya bostäder. Under året inkom även nya planuppdrag. Där hittar vi Hälsans park, som kan ge utrymme för cirka 60 bostäder, kv. Diana, som beräknas innehålla cirka 120 bostäder, samt Bostället 23–24, med sina cirka 140 bostäder.

– Då vi tidigare i Skövdes historia har haft enstaka år med väldigt hög byggnation, som följts av år med knappt någon byggnation alls, visar de senare åren istället på en jämn och hög takt, säger Caroline Hagström. Det är inte vi som bestämmer om det ska byggas, men vi vill gärna vara med och möjliggöra för byggnation, vilket tydligt syns i det ambitiösa planarbetet.

Pressmeddelande från: Skövde kommun