TORSDAG 7 FEBRUARI 2019

Fortsatt gränskontroll vid inre gräns

Regeringen har i dag beslutat om gränskontroll vid inre gräns i ytterligare tre månader. Beslutet baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige.

Regeringen har beslutat om fortsatt gränskontroll vid inre gräns i tre månader. Kontrollerna kommer att fortgå till den 11 maj 2019. Beslutet har fattats i enlighet med EU:s gemensamma lagstiftning och baseras på regeringens bedömning att det fortsatt finns ett hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten i Sverige. Säkerhetspolisen bedömer också att terrorhotnivån är fortsatt förhöjd. Det finns även brister i kontrollen av de yttre gränserna runt om i Schengen, vilket gör att Sverige måste ha kvar de inre gränskontrollerna.

– Sverige är ett av en handfull länder som fortsätter att ha inre gränskontroller med anledning av bristande gränskontroller vid Schengens yttre gränser, säger inrikesminister Mikael Damberg.

Sveriges agerande ligger i linje med andra Schengenmedlemsstater som Tyskland, Österrike, Norge och Danmark. Dessa länder har också tillfälligt återinfört inre gränskontroller och länderna har meddelat att de kommer att fortsätta med kontrollerna så länge ett allvarligt hot mot den allmänna ordningen och den inre säkerheten kvarstår.

Polismyndigheten bestämmer var och hur gränskontroll ska genomföras och kontrollerna ska anpassas till vad som är nödvändigt för att värna allmän ordning och inre säkerhet.

Pressmeddelande från: Regeringen