FREDAG 28 DECEMBER 2018

Brutna vallöften om Folkets hus Hällekis

Inför valet i september skrev Centerpartiet, genom dåvarande oppositionsrådet Susanne Andersson, att de var positiva till Folkets husföreningens ansökan till Boverket om statligt stöd för att kunna bygga upp Folket hus i Hällekis igen.

Den 14 november deklarerade den nya politiska ledningen med Andersson i spetsen sin gemensamma politiska plattform och utlovade en lyhörd politik där de ska lyssna in kommuninvånarnas synpunkter. Knappt en månad senare, nästan innan bläcket hunnit torka i den gemensamma deklarationen, går de emot densamma.

Ett, enligt mitt tyckande, mycket lomhört gäng politiker säger till Folket husföreningen i Hällekis att det är bättre att de tar hand om kommunens tomställda lokaler. De har stegat och mätt och tycker det är en bättre lösning för föreningen än vad den fullsatta föreningsårsstämman enhälligt sagt och beslutat.

Föreningen ville inte ha sitt Folkets hus i de gamla distriktssköterskelokalerna utan de ville få in en ansökan till Boverket om att få bygga nytt på den egna tomten. En tomt med sjöutsikt, nära hantverksbyn och hamnen. Ett fräscht hus som ger mervärden till bröllopsfesten och femtioårskalaset. Ett hus som är lättdriftat och med lokaler som ger bra förutsättningar för Hällekis 100-åriga musikkår att öva och uppträda i.

Men den nya politiska ledningen i Götene satte sig över föreningsdemokratin och återremitterar ärendet i syfte att övertyga föreningen om att det är bättre att de tar hand om kommunens uttjänta lokaler än att de satsar på det som föreningen har beslutat om. Denna återremiss innebär att kommunen ytterligare förhalar ärendet och Boverket kommer därför inte att behandla ansökan då detta kräver ett medfinansieringsintyg från kommunen. På samma sätt kommer heller inte Sparbankens generösa bidrag till återuppbyggnaden varken föreningen eller orten till del.

Så mycket var Alliansen ++ vallöften och gemensamma deklarationer värda när det blev vardag igen.

Evalena Öman
Vänsterpartiet Götene