MÅNDAG 17 DECEMBER 2018

Tiggeriförbud införs på fem platser i Vellinge

Vellinge kommun har rätt att förbjuda tiggeri på allmän plats. Det står klart efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen i dag.

I september 2017 fattade Vellinge kommunfullmäktige beslut om att på några platser i kommunen införa förbud mot passiv penninginsamling – tiggeri – i den lokala ordningsstadgan. Men beslutet upphävdes av länsstyrelsen, som menade att Vellinge kommun inte hade visat att penninginsamlingen medförde störningar i den allmänna ordningen. Vellinge kommun har överklagat ända upp i högsta rättsliga instans. I dag, den 17 december, meddelades domen från Högsta förvaltningsdomstolen och den ger Vellinge kommun rätt.

I beslutet skriver domstolen bland annat att det inte finns anledning att ifrågasätta kommunens bedömning av behovet. Domstolen konstaterar också att den föreskrift som Vellinge kommun vill införa i den lokala ordningsstadgan inte strider mot ordningslagen.

– Det är positivt att vi nu kan verkställa det beslut som vi har fattat i Vellinge kommun för över ett år sedan. Frågan om tiggeriförbud är principiellt intressant och jag vet att många kommuner har väntat på Högsta Förvaltningsdomstolens beslut i dag, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler (M).

Domen innebär att förbud mot passiv penninginsamling införs omedelbart. Det gäller inte i hela kommunen, utan på fem specifika platser. Mer information om dessa finns på vellinge.se.

Brott mot förbudet anmäls till polisen.

Pressmeddelande från: Vellinge kommun