ONSDAG 12 DECEMBER 2018

Nya hyror förhandlade hos GöteneBostäder

Kommunägda Götenebostäder och Hyresgästföreningen har enats i förhandlingarna om nästa års hyror. Uppgörelsen mellan parterna är att hyran höjs med 1,8 procent. Bolagets ursprungliga krav var att få höja hyrorna med i genomsnitt 3,4 procent och de hänvisade till ökade kostnader för el, uppvärmning och underhåll.

Hyresgästföreningen är relativt nöjda med uppgörelsen som ligger på en nivå under inflationen samtidigt som bolaget får resurser för att klara kostnadsökningar och framtida underhållsbehov.

– Förhandlingsöverenskommelsen ligger över den nivå som vi ursprungligen ansåg som rimlig och en bit över genomsnittet i landet, vilket får ses mot bakgrunden av att bolaget har stora utmaningar framför sig och litet eget kapital. Med höjningen får bolaget täckning för ökade kostnader och ökade resurser för att fortsatta en positiv utveckling, säger Magnus Elsing, förhandlare på Hyresgästföreningen.

För en genomsnittlig tvårummare på 60 kvadratmeter med en hyra på 5 085 kronor i månaden innebär det en hyreshöjning med 91 kronor i månaden.

De nya hyrorna börjar att gälla från och med den 1 januari 2019.

Pressmeddelande från: Hyresgästföreningen