TISDAG 4 DECEMBER 2018

Besparingar i ambulanssjukvården är helt orimliga krav från den styrande minoriteten!

I Västra Götalandsregionen finns 5 stycken ambulansområden. Att spara i denna verksamhet är svårt. Det enda som kan få en bestående effekt är att dra ner på resurser eller personal.
Inom ambulanssjukvården har vi nu kommit så långt med besparingskraven så att denna "osthyvelprincipen" inte räcker. Man tittar även på att minska i personal och fordon.

För bland annat SkaS gäller besparingskrav om 8 miljoner och för Nu sjukvården hela 19 miljoner. Om de genomförs så innebär det också direkt fara för liv. Om fordon som normalt skulle vara i jour helt plötsligt ställs av obemannade så kommer patienterna inte kunna garanteras hjälp i tid.

Nej, problemet löser sig inte med osthyvlar och hälsofarliga besparingskrav.
Det kan däremot lösas på annat sätt om besparingskraven måste genomföras.

Ett problem som vi ser är att ambulanssjukvården är uppbyggt som om vi fortfarande hade de gamla landstingen.

Idag finns ett sektorsråd inom ambulanssjukvården "RRPA" - Vilket står för "Regionala Rådet för Prehospital Akutsjukvård". Ett sektorsråd fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter. Sektorsrådens roll är rådgivande. Ansvaret för driften av ambulanssjukvårdsverksamhet ligger dock odelat på vårdenheterna.

Om man istället hade haft en regional ambulanssjukvård så hade man enklare kunna enas om fordonens lokalisering, man låter regionens fordon sköta upphandling och inköp. Det kan vid behov också finnas ett antal fordon i reserv för byte vid haverier och vid utbyte av fordon som tjänat ut.
Idag byter varje område sina fordon själva. Potential finns i att effektivisera här. I en regional organisation kan man beställa årsbehovet och fördela resurserna bättre.

Beslut om var bilarna ska placeras kan också underlättas. Man kan mer träffsäkert simulera var fordon skall placeras i förhållande till folkmängden, man slipper s.k "politiska bilar". Det finns bra faktaunderlag som kan motivera placeringar och flytt. Under sommarsäsong kan man till exempel flytta fordon till Bohuslän där befolkningsantalet då ökar, när det av andra skäl minskar på andra ställen och det då ställs av bilar. På flera håll i Skaraborg ställs det av och dras ner under sommaren. Här är väl ett av de bättre motiven för att ha en övergripande ambulansorganisation.

En kort sammanfattning är att osthyvelsbeslut ska hållas borta från ambulanssjukvården.
Om den styrande minoriteten nu är oförmögen att ge adekvat resurstilldelning till sjukhusgrupperna och ambulanssjukvården så se i alla fall över andra sätt att effektivisera. Riskera inte liv.

Heikki Klaavuniemi
Regionråd (SD)

Ove Berlin
SD-VGR, tidigare yrkesverksam i ambulanssjukvården i 24 år.