ONSDAG 31 OKTOBER 2018

Skadegörelse vid Utsikten

På sociala medier har det diskuteras den senaste tiden varför infarten till parkeringsplatsen utanför Utsiktens kaffestuga har varit blockerad av en sopcontainer, olika teorier har förts fram.

Anledningen är dock att det har förekommit viss skadegörelse under den gångna helgen, bland annat har grinden in till kaffestugan ryckts loss från staketet och den omtalade containern har släpats från sin plats och blockerar nu infarten.

Kommunen kommer inom kort att reparera skadorna och ställa tillbaka containern på sin plats så att utsiktsplatsen åter blir tillgänglig för alla igen.