ONSDAG 31 OKTOBER 2018

Vad skall hända med Falkängen i framtiden

Arrendeavtalet för Falkängen i Hällekis går ut den sista december 2020, vad som sen kommer att hända med Falkängen, dess hantverksbodar, café, bruksmuseum m.m. ligger nu på politikernas bord.

Husen i anläggningen skall vara av stort behov av renovering och man räknar med en kostnad runt 25 miljoner under en tioårsperiod.

En utredning har gjorts angående Falkängens framtid där man tagit fram olika alternativ som förutom olika former av utarrendering även innefattar försäljning av hela anläggningen eller försäljning av byggnaderna som bostäder, alternativt att kommunen behåller vissa byggnader och säljer resterande.

Framtiden för Falkängen är osäker men helt klart så kommer hela bygden att bli lidande om inte anläggningen kommer att finnas kvar i sitt nuvarande koncept.