MÅNDAG 29 OKTOBER 2018

Dags för influensavaccination

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av vanlig influensa? Alla som är över 65 år, de som är gravida och personer med vissa kroniska sjukdomar rekommenderas att vaccinera sig.

– Det är bästa sättet att hjälpa immunförsvaret att skydda kroppen mot viruset, säger Gunilla Ockborn, biträdande smittskyddsläkare på Smittskydd Västra Götaland.

Från och med den 6 november kan du vaccinera dig på din vårdcentral.

Smittskydd Västra Götaland arbetar för att så många som möjligt av dem som riskerar att bli allvarligt sjuka ska vaccinera sig.

– Influensa är oftast ofarlig, men den som är över 65 år, har en kronisk sjukdom eller är gravid har större risk för att bli svårt sjuk och även drabbas av allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation eller blodförgiftning, berättar Gunilla Ockborn.

Man kan få influensa trots att man har vaccinerat sig, men symtomen blir oftast lindrigare och risken för följdsjukdomar minskar.

Det bästa skyddet mot influensa

–Vaccin är det bästa skyddet som erbjuds mot influensa, säger Gunilla Ockborn. Det som kan hända efter vaccinationen är att man blir öm och svullen runt vaccinationsstället och en del får feber och muskelvärk, men besvären går över inom några dagar.

–Influensavaccinet anpassas varje år eftersom viruset förändras. Även denna säsong använder vi Vaxigrip. Tidigare har vaccinet innehållit två influensa A-stammar och en influensa B-stam. Men vaccinet har nu förstärkts med ytterligare en influensa B-stam, och innehåller alltså fyra influensastammar.

–Med det nya bredare vaccinet kommer sannolikt färre personer som vaccinerat sig att bli allvarligt sjuka, säger Gunilla Ockborn.

Grupper som rekommenderas en vaccination

Du löper större risk att bli allvarligt sjuk av influensa om du har fyllt 65 år, är gravid eller har någon av följande sjukdomar:
  • Kronisk lungsjukdom, till exempel KOL och svår astma
  • Kronisk hjärtsjukdom
  • Diabetes
  • Kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering
  • Kronisk leversvikt eller njursvikt
  • Annan sjukdom som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulär sjukdom eller flerfunktionshinder.
Det kostar 100 kronor att vaccinera sig om man tillhör någon av grupperna ovan.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen