FREDAG 26 OKTOBER 2018

Elever i årskurs två spelar stråkinstrument för ökad glädje och bättre arbetsminne

Sedan höstterminen 2018 är eleverna i årskurs två på Unicaskolan i Mariestad delaktiga i ett projekt tillsammans med musikskolan. Eleverna får spela ett stråkinstrument, antingen cello eller fiol. Syftet med projektet är att eleverna ska få möjlighet att spela ett instrument och uppleva glädjen i det. Forskning visar också att musicerande ger en rad positiva effekter på bland annat skolresultatet.

Projektet finansieras med medel från statens kuturråd inom ramen för den statliga satsningen på musik- och kulturskolor. Sedan hösten 2017 drivs ett liknande projekt även på Prismaskolan i Mariestad.

- Vi har fått pengar för att driva projektet i ett år, men hoppas kunna söka och få mer pengar och fortsätta projektet. Både barnen och lärarna är mycket positiva. Från lärarhåll hörs kommentarer som ”Tänk vilken förmån att få lära sig att spela instrument i skolan.” Genom orkestern behandlas och tränas med råge det som står i kursplanen för musik, säger Kajsa Stenberg Axelsson som är musikskolechef i Mariestad.

Barnen kommer ha sitt första framträdande för vårdnadshavare under december.

Aktuell forskning

Att spela ett instrument ger positiva effekter för både den enskilda individen och för gruppen. Forskning visar att musikträning stärker barns arbetsminne, som spelar stor roll för många sorters inlärning. I en rad undersökningar har man senaste årtiondet sett att barn som tränar musik klarar skolan bättre än andra barn, och att ju mer man tränar, desto större är sannolikheten för att det ska gå riktigt bra.

Nu har en svensk forskargrupp följt över 300 barn över flera år, och studerat något som kallas arbetsminnet, som lite förenklat är förmågan att hålla ett antal saker aktiva i huvudet samtidigt. Forskarna har redan tidigare sett att ju bättre arbetsminne barnen har, desto enklare har de att lära sig både läsa, räkna, memorera fakta, se mönster och förstå samband.

Pressmeddelande från: Mariestads kommun