TORSDAG 25 OKTOBER 2018xxxxxxx

Västtrafik vill få fler att synas

När höstmörkret kommer är det viktigt att synas i trafiken. Under två veckor genomför Västtrafik en kampanj som ska få fler resenärer att använda reflex.

Ett problem när mörkret faller är att resenärers synlighet vid hållplatsen försämras. Då blir samspelet mellan förare och resenär extra viktigt, och något som kan underlätta är just reflexer. Förutom att minska risken för olyckor och hastiga inbromsningar, bidrar reflexer till att färre resenärer blir frånåkta på grund av att de inte syns vid hållplatsen.

Reflexkampanjen genomförs av Västtrafik tillsammans med trafikföretagen Keolis, Nobina, Bivab, Transdev och Nettbuss, vars förare och kundvärdar kommer att dela ut reflexer och informera resenärerna om nyttan med dem. Reflexer kommer också att finnas i Västtrafikbutikerna.

— Fördelarna att bära reflex är många och att synas i höst- och vintermörkret är lika viktigt på landet som i mer tätbebyggda områden. Faktum är att flest olyckor sker där gatubelysningen är tänd. Placera gärna reflexerna långt ner på ben och armar, då syns de bäst, säger Anders Larsson, säkerhetsansvarig på Västtrafik.

Kampanjen pågår under veckorna 44 och 45 i hela Västra Götaland.

Med reflexer syns du på ungefär 125 meters håll i mörker om du möter ett fordon som har halvljuset påslaget. Då har föraren god tid på sig att sakta in. Om du saknar reflexer och har mörka kläder, syns du inte förrän fordonet är 20-30 meter från dig.

Pressmeddelande från: Västtrafik