ONSDAG 17 OKTOBER 2018

E85 fortsatte att öka under september månad

Försäljningen av bensin sjönk under september månad, dieselförsäljningen ligger i nivå med föregående år och E85 fortsätter att stiga. Allt enligt preliminär statistik från SPBI.

Försäljningen av bensin under september månad uppgick till 238 800 m3, vilket är en nedgång med ca 29 500 m3 eller ca 11 % i jämförelse med september månad 2017. Den ackumulerade försäljningen till och med september uppgick till 2 273 000 m3. I siffrorna ingår biodrivmedlet etanol med ca 5 % inblandning. Även syntetisk bensin förekommer på marknaden.

Dieselförsäljningen minskade svagt under september och uppgick till ca 519 000 m3, vilket är en minskning med ca 0,2 % jämfört med samma månad förra året. Den ackumulerade försäljningen uppgick till ca 4 534 900 m3 vilket är en ökning med drygt 3% jämfört med samma period föregående år. I siffrorna ingår även inblandning av biodrivmedlen HVO och FAME med ca 25 - 50 % inblandning.

Under september 2018 uppgick E85 försäljningen till ca 7 300 m3 vilket är en ökning med 90 % eller ca 3 500 m3, jämfört samma månad föregående år. Ackumulerad försäljning uppgick till ca 57 000 m3, en ökning med ca 89 %.

Ulf Svahn VD SPBI ”Sjunkande volymer kan vara resultatet av en ökning av laddhybrider samt mer energieffektiva bilar på marknaden.”

Allt enligt preliminära siffror jämfört med samma period föregående år från SPBI. Perioden januari till september har 2017 en ytterligare leveransdag jämfört med 2018.

Pressmeddelande från: Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI)