MÅNDAG 15 OKTOBER 2018

Dödlig grissjukdom till nya delar av Europa

Den smittsamma och dödliga grissjukdomen afrikansk svinpest sprider sig i Europa.

Så sent som i september bekräftades sjukdomen hos två vildsvin i Belgien. Det är ett långt hopp västerut för smittan som innan detta hade Polen som utpost längst västerut. Om sjukdomen skulle smitta svenska tamgrisar eller vildsvin får det stora konsekvenser på den svenska grisnäringen och Sveriges livsmedelsexport.

Afrikansk svinpest är inte farlig för människor. Däremot kan vi sprida smittan vidare via mat från länder som är drabbade om vi är oförsiktiga. För att undvika smittspridning är det viktigt att inte lämna matrester innehållande charkprodukter i naturen så att vildsvin eller grisar kan komma åt dem.

Läs mer på www.jordbruksverket.se/svinpest.


Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalandsd Län