MÅNDAG 15 OKTOBER 2018

Västtrafik erbjuder bilister gratis resor

Västtrafik vill få fler bilister att åka med kollektivtrafiken. Därför kommer bilister nu få chansen att provåka gratis under två veckor.

Med start idag går Västtrafik ut till 380 000 hushåll i Västra Götaland, med ett erbjudande till bilister om att prova på kollektivtrafiken. Den som ansöker kan få åka gratis med Västtrafik i två veckor.

Målet med kampanjen är att få fler att upptäcka fördelarna med att resa kollektivt.

- Det är viktigt att fler går över till andra sätt att färdas på än bilen, både för miljön och klimatets skull, men också för att det börjar bli riktigt trångt på vägarna i våra storstäder. Om fler reser tillsammans kommer trafiken flyta smidigare. Alla tjänar på att fler åker kollektivt och jag är övertygad om att många väljer kollektivtrafiken bara de får prova, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.

Västtrafik räknar med att kunna dela ut cirka 24 500 provåkarkort. Tidigare prova-på-kampanjer har visat att ungefär en femtedel av de som testar fortsätter att resa kollektivt även efter provåkningsperioden. I det här fallet skulle det innebära 4 900 personer.

Provåkarkampanjer är ett av Västtrafiks verktyg för att nå målet om ett ökat hållbart resande.

Pressmeddelande från: Västtrafik