LÖRDAG 13 OKTOBER 2018

Lions besökte brandstationen i Götene

Lions besökte brandstation i Götene på oktobermötet, räddningsledare och chefen Markus Lövgren berättade om den nya organisationen inom brandkåren där man idag ingår tillsammans med Falköping, Tidaholm, Skara i regionen. Idag kallas man SHS Samhällsskydd. Alltid 3 stycken personer i beredskap i Götene dygnet runt.

Denna onsdagskväll kom 25 medlemmar till oktobermötet, presidenten tycker att det skulle vara bra med fler medlemmar just nu, 38 till 40 stycken kanske skulle vara lagom, denna kväll deltog en ny medlem .

Lucia firandet stundar och övningarna börjar nu i oktober

2 december blir det traditionsenlig julmarknad på torget där Lucian kommer att lottas fram + övriga attraktioner lotterier mm. Som vanligt blir det brödförsäljning till förmån för något bra ändamål hela netto behållningen går dit.

Årets medmänniska kommer att presenteras på julmarknadsdagen här kan alla vara med och lämna förslag till Lions eller Götene Tidning.

Många skolklasser vill vara med i teckningstävling vinnande bidrag kommer att presenteras och belönas.

I september deltog 7 stycken medlemmar från Lions Götene på zonmöte.

Världsliondagen 14 november för insamling till diabetesfonden.

Det beslutades också att öppna ett Swish konto.

Nästa möte blir den 14 november.

/Olle Johansson