FREDAG 5 OKTOBER 2018

Militära fordonskolonner på väg genom länet till övning i Norge

I oktober och november genomförs NATO-övningen Trident Juncture 18 i Norge. Västra Götaland berörs av övningen genom att militära transporter går genom vårt län under perioden 5 – 26 oktober. Länsstyrelsen följer läget och samverkar med Försvarsmakten, Trafikverket och andra berörda aktörer.

Fordonskolonnerna går genom Halland, Västra Götaland och Värmland. De kör främst dagtid men det kan även förekomma transporter på andra tider. Flera av länets större vägar och järnvägar berörs av transporterna.

Länsstyrelserna deltar inte i övningen, men eftersom fordonskolonnerna kan påverka den civila transportinfrastrukturen följer vi transporterna genom länet tillsammans med Försvarsmakten, Trafikverket och andra berörda aktörer. Sverige berörs främst genom transporter av utländsk militär till övningen.

Försvarsmakten deltar i övningen med förband från samtliga stridskrafter, bland annat från P4 i Skövde. Försvarsmaktens medverkan är ett sätt för Sverige att utveckla förmågan, ge stöd och att delta i gemensamma insatser med NATO.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsen Västra Götalands Län