MÅNDAG 1 OKTOBER 2018

Nya aktier tecknade i Götenehus med stöd av teckningsoptioner

Under 2015 emitterade Götenehus Group AB 3 000 000 teckningsoptioner som skulle kunna överlåtas till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Av de emitterade optionerna har 2 450 000 överlåtits till anställda. Varje teckningsoption innebär en rätt för innehavaren att under perioden 3 september till 28 september 2018 teckna en ny B-aktie till en kurs av 2:71 kr per aktie.

Av samtliga optioner har nu 2 300 000 utnyttjats, vilket innebär att 2 300 000 nya B-aktier har tecknats i Götenehus Group AB.

Genom tecknandet av de nya aktierna tillförs Götenehus 6 233 tkr. Aktiekapitalet i bolaget ökar med 2 300 tkr.

Antalet aktier i Götenehus kommer efter registrering av de tecknade aktierna hos Bolagsverket att uppgå till 92 613 516, fördelat på 1 099 740 A-aktier och 91 513 776 B-aktier.

Pressmeddelande från: Götenehus Group AB