MÅNDAG 1 OKTOBER 2018

Pilotkommuner har anställt nära 50 arbetssökande i naturnära jobb

Med extra medel från Naturvårdsverket har åtta pilotkommuner anställt nära 50 personer i satsningen på naturnära jobb. Därmed har ett av målen uppnåtts inom satsningen för i år. Kvarstår gör målet om ökad jämställdhet.

Naturvårdsverket har fördelat sammanlagt 3,8 miljoner kronor till Dorotea, Gotland, Götene, Katrineholm, Lidingö, Ljungby, Söderhamn och Örnsköldsviks kommuner för att anordna egna naturnära jobb för arbetssökande.

– Vårt mål var att stödet skulle innebära minst 30 anställningar innan året är slut. I början av september har nära 50 personer anställts hos pilotkommunerna så målet har uppnåtts, förklarar Maria Sjö, projektledare på Naturvårdsverket.

Pilotkommunernas arbete ska ge erfarenheter inför en breddning av stödet till fler kommuner kommande år. Trots att pilotkommunerna har lämnat jämställdhetsplaner i sina ansökningar ser jämställdheten ut att vara en stor utmaning i satsningen. Bara 8 procent av de anställda i pilotkommunernas naturnära jobb är kvinnor.

– Jämställdheten är ett viktigt mål för oss myndigheter att jobba vidare med systematiskt, speciellt i en satsning som är så positiv för den enskilde. Naturnära jobb är mer än bara ett jobb. Arbetssökande bygger nätverk och kunskaper som efterfrågas i arbetslivet samtidigt som flera naturvårdande och samhällsnyttiga arbetsuppgifter blir gjorda, berättar Maria Sjö.

Minst 150 anställningar 2019

I början av 2019 kommer Naturvårdsverket att utlysa ytterligare medel för fler kommuner att söka. Uppväxlingen bygger på regeringens tidigare aviserade medelsökningar. Målet är att satsningen ska utökas till fler kommuner och innebära minst 150 anställningar per år 2019 och 2020.

Satsning för att korta vägen till arbete

Naturnära jobb är en satsning som ska korta vägen till arbete för arbetssökande som har varit utan jobb länge eller är nyanlända, och samtidigt matcha behovet av ny arbetskraft inom gröna näringar. Skogsstyrelsen samordnar och koordinerar insatserna i uppdraget där även Sveriges geologiska undersökning (SGU), Trafikverket, Naturvårdsverket och länsstyrelserna ingår. Myndigheterna samverkar även med Arbetsförmedlingen.

Pressmeddelande från: Naturvårdsverket