ONSDAG 26 SEPTEMBER 2018

Historia, historier och sånger från den gröna ön

Den gröna ön som rubriken syftar på är såklart Irland, som är temat måndagen den 8 oktober på Götene bibliotek. Kvällens föredragshållare Staffan Berlin har under en lång rad av år odlat ett intresse för Irländsk historia, kultur, språk och musik. Den 8 oktober håller han ett föredrag då han varvar berättande med irländsk folkmusik där de sjungna texterna ofta också handlar om landets historia.

Kvällen kan ses som en introduktion och som en aptitretare till konserten i Kinne-Kleva kyrka med det Irländska bandet Clann Mhic Ruairi som äger rum den 27 oktober. Götene pastorat och Kultur och Fritid arrangerar båda kvällarna gemensamt.

Götene bibliotek
Måndag 8 oktober kl 19.00
Fri entré
Samarrangemang med Götene pastorat