FREDAG 21 SEPTEMBER 2018

Beredskap till sjöss när hårda vindar når Sverige

Sämre väderförhållanden under det kommande dygnet gör att Kustbevakningen håller hög beredskap för räddningstjänst till sjöss. Starka vindar på upp till 25 meter per sekund väntas under kvällen och natten, och i byarna ännu högre vindstyrka. Framförallt Västkusten drabbas, men också vattnen ost Gotland.

– Våra stora fartyg gör nytta om de redan befinner sig där det kan gå illa. Vi har resurser i farvattnen under helgen, men vill ändå avråda från att bege sig ut till sjöss när vinden tilltar, säger Martina Söderberg, vakthavande befäl på Kustbevakningens ledningscentral.

Kustbevakningens kombinationsfartyg KBV 001 Poseidon och KBV 003 Amfitrite med förmåga till nödbogsering finns till havs. Likaså finns flera av våra miljöräddningsfartyg i beredskap längs med kusten. KBV 050 håller beredskap i Mälaren.

Yrkessjöfarten visar tecken på att anpassa sig efter väderprognoserna. Framförallt i farlederna utmed Västkusten och i Skagerack märks en viss minskning av antalet fartyg. Flera fartyg har också lämnat ankarplatser som inte ligger i lä.

Pressmeddelande från: Kustbevakningen