ONSDAG 19 SEPTEMBER 2018

Källby förskola får tillfälliga lokaler

Det skall byggas en ny förskola i Källby då det upptäckts fuktskador i den gamla, fram tills dess att den nya förskolan är klar (om ca ett år) kommer kommunen att hyra in moduler.

De tillfälliga modulerna kommer att placeras på Källby gårds skolgård i nära anslutning till förskolans utegård, dit kommer verksamheten att flyttas så snart som möjligt.

Förskolan för barnen i de tillfälliga lokalerna kommer att vara öppen som vanligt.