TISDAG 11 SEPTEMBER 2018

Nu startar ombyggnaden av Hötorget

Hötorget kommer att bli mer flexibelt, bättre belyst, ha fler sittplatser och det blir lättare att orientera sig. Torget ska upplevas tryggare och framförallt bli en plats att vara stolt över. Gestaltningen av Hötorget är baserad på de önskemål som inkommit från boende, näringsidkare och besökare, och vad budgeten kunnat tillåta.

Från och med nu och tre månader framåt kommer Hötorget att vara avstängt för att få en rejäl ansiktslyftning. Syftet med att fräscha upp torget är dels att möta det medborgarlöfte som finns om att öka den upplevda tryggheten i Skara. Men det handlar också om att öka dragningskraften till platsen. Målet är att skapa en plats som lättare kan tillgodose besökares och boendes behov, en plats människor vill gå till och stanna på. En plats som ger en stolthet över staden.

En av nyheterna är möjligheterna till rgb-belysning, alltså belysning med grundfärgerna rött, grönt och blått ljus, vilka tillsammans kan bilda valfri färg. När arbetet är klart kommer olika högtidsdagar och flaggdagar att uppmärksammas med den färgade belysningen.

Under tiden som arbetet pågår kommer torget att vara avstängt. Inga gatuavstängningar är planerade än så länge, men några parkeringsytor kommer att påverkas under byggtiden. Arbetet beräknas vara klart den 10 december.

Pressmeddelande från: Skara kommun