MÅNDAG 10 SEPTEMBER 2018

Se den planerade mötesfria landsvägen mellan Axvall och Varnhem redan nu

I samband med att Trafikverket planerar att bygga ut väg 49 mellan Axvall och Varnhem i Skara kommun till mötesfri landsväg, har en film tagits fram där det planerade resultatet kan ses redan nu.

Längs sträckan finns områden med stora miljövärden för naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv, bland annat ruinen av en av Sveriges äldsta kyrkor, Kata Gård. Vägen kommer därför att anpassas till olika miljöintressen.

Filmen ger tittaren möjlighet att se den planerade vägen och hur landskapet påverkas, där hänsyn tas till såväl miljö som kulturvärden.

Utbyggnaden är planerad att ske 2021–2023 och görs för att öka trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten och höja vägens standard. En ny trafikplats vid Varnhem ingår också i projektet.

Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=lZlxIWBzGNQ

Läs mer om projektet: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/projekt-i-vastra-gotalands-lan/Vag-49-mellan-Axvall-och-Varnhem/

Pressmeddelande från: Trafikverket