ONSDAG 5 SEPTEMBER 2018

Den orättvisa tandvården

Glöm tandvård om du är fattig. Däremot är det fritt fram i den medicinska vården. Så kan man sammanfatta orättvisorna i svensk välfärd, skriver Tandvårdsskadeförbundets ordförande.

Tandvårdens välfärdssystem gynnar medel- och överklass och missgynnar de sämst ställda. Hela försäkringssystemet är djupt orättvist och det finns ingen likhet med det som gäller för övrig hälso- och sjukvård.

Artros i höften innebär att patienten får möjlighet till vård och gratis implantat om det behövs. Bröstcancer kan innebära att stora delar av bröstet opereras bort. Patienten får erbjudande om rekonstruktion per automatik och behöver inte betala någonting för operationer och eventuella implantat. Men i tandvården råder en het annan ordning.

Patienten betalar själv lagning av sina kariesangripna tänder. Detsamma gäller implantat eller andra konstruktioner vare sig det handlar om bettets funktion eller utseendet. Inte ens efter ingrepp som gjorts på grund av muncancer är det självklart att rekonstruktion av tänderna görs kostnadsfritt.

Ingen 0-taxa finns i tandvården och högkostnadsskyddet är betydligt högre än i den medicinska vården. Patienten måste först betala 3 000 kronor innan subventioner träder in. Därefter betalar man hälften av kostnaden tills summan uppgår till över 15 000 kr då patienten bara betalar 15 procent av tandläkarpriset.

Människor som lever på bidrag eller är pensionärer lever ofta under knappa ekonomiska förhållanden och klarar kanske inte ens att betala de första 3 000 kronorna. Få har så mycket pengar sparade att de klarar att komma över 15 000-kronorsgränsen. Tandvården gynnar därför i allra högsta grad de som har mycket pengar och missgynnar dem med dålig ekonomi. Hur kan svensk välfärdspolitik ha blivit på detta sätt?

I valrörelsen har endast vänsterpartiet gått ut och aktivt krävt ändrad tandvårdsförsäkring och också ställt krav på att tänderna ska räknas som del av kroppen. Omkring fyra miljarder beräknas det kosta att jämställa tandvård med övrig hälso- och sjukvård. Vänsterpartiet prioriterar uppenbart detta.

Socialdemokraterna har begravt frågan i en utredning om jämlik tandhälsa. Nu väntar vi på att andra partier som miljöpartiet och kristdemokraterna ska lova att under kommande mandatperiod förändra tandvårdens försäkringssystem i grunden.

Pressmeddelande från: Tandvårdsskadeförbundet