TISDAG 4 SEPTEMBER 2018

Semper lockade många till höstens första företagslunch

Septembers företagslunch, som var i sessionssalen i Centrumhuset, lockade ett femtiotal besökare. Näringslivsföreningens ordförande Bo Bergsten hälsade välkomna och presenterade också dagens huvudtalare Jörgen Thunholm som är platschef på Semper i Götene.

Thunholm pratade inspirerande om företagets satsningar på anläggningen i Götene, hur arbetet med att lyfta in den nya spraytorken fortskrider och planerna på etableringen på Kinamarknaden. Han uppmanade även publiken av att använda sig av det faktum att vi verkar i ett områden med höga natur- och kulturvärden. Hållbarhet blir mer och mer intressant för alla delar i värdekedjan och vårt biosfärsområde kan användas som ett bra marknadsföringsargument.

På lunchen berättade också kommunalrådet Åsa Karlsson om att Götenes nya översiktsplan nu är ute på samråd och hon välkomnade besökarna att läsa den och komma med synpunkter.

Den första måndagen varje månad anordnar Näringslivsföreningen i Götene tillsammans med Götene kommun företagsluncher för representanter från kommunens företag samt kommunala tjänstemän och politiker. Målet med luncherna är att skapa en mötesplats för det lokala näringslivet samt företrädare för den kommunala organisationen och politiker, allt för att bevara Götenes goda näringslivsklimat.

Pressmeddelande från: Götene kommun