FREDAG 31 AUGUSTI 2018

Invigning av ekodukt som förenar och engagerar

Idag invigdes ekodukten över E6 i Sandsjöbacka under en ceremoni där representanter från Kungsbacka kommun, Mölndals stad och Trafikverket planterade tre hotade örter. För djuren har ekodukten varit öppen sedan i juni och redan har flera djurarter som både rådjur och älg skådats på bron.

- Vi kan se att en del större klövvilt som rådjur, älg och dovhjort har varit på ekodukten, men den är också anpassad för att mindre djur som till exempel hasselmus ska trivas, säger Mats Lindqvist, miljöspecialist på Trafikverket.

Jörgen Einarsson, regional direktör på Trafikverket höll tal under ceremonin.

- Ekodukten förenar inte bara två stora grönområden och dess djurliv; planeringen och bygget har också inneburit att personer med en mängd olika kompetenser har samarbetat på ett unikt sätt för att hitta den bästa lösningen, till exempel brospecialister, trafikingenjörer, faunaspecialister, kulturgeografer och ekologer, konstaterar Jörgen Einarsson.Det är också glädjande att se att engagemanget för ekodukten har varit så stort i området fortsätter Einarsson. Skolelever har fått lära sig hur bron byggts, pratat om samhällsnyttan och tittat närmare på vilka arter som finns i området. Dessutom har de hjälpt till att plantera växter och sätta upp insektshotell.

Det är första gången i Sverige som man bygger en stor ekodukt över en trafikerad motorväg. Den nya ekodukten minskar den stora barriär som E6 innebär för djuren samt ökar de ekologiska sambanden över vägen. Förbättrade faunapassager i form av ekodukten, viltstängsel och viltuthopp ger också en ökad trafiksäkerhet på sträckan eftersom risken för viltolyckor minskar.

Pressmeddelande från: Trafikverket