TORSDAG 23 AUGUSTI 2018

Götene kommun har inte problem med vattnet

Götene vatten och värme informerar att vattenledningsnätet i Lidköping och Götene Kommun är inte på något sätt är ihopkopplade. Götene kommuns vatten är fullt tjänligt och har inte Lidköpings problem. Källby som gränsar till Lidköping förses med vatten från Götene vattenverk.

Götene kommuns vatten har inte samma problem som närliggande kommuner så som Lidköpings kommun har. Med anledning av Lidköpings problem med dricksvattenkvaliteten har Götene vatten och värme tillåtit Lidköpings kommun att hämta vatten i Källby.

Det kan bli någon ökad trafik av tankbilar längs med Vänervägen och de hoppas på överseende med detta.

Pressmeddelande från: Götene kommun