ONSDAG 22 AUGUSTI 2018

Rekommendation att koka dricksvatten innan förtäring i Lidköpings kommun

Tarmbakterier har upptäckts vid provtagning av dricksvattnet i Lidköping. Det innebär att allt dricksvatten måste kokas innan förtäring.

Tarmbakterien e-coli har hittats i det vattensystem som förser Lidköpings kommun med dricksvatten. Allt vatten som används till matlagning och som dricksvatten måste kokas upp helt innan förtäring.

Den här rekommendationen gäller tills vidare.

– Det är på flera provtagningspunkter i Lidköping som vi har hittat e-colibakterier och resultatet är tyvärr otjänligt och därför vill vi som en säkerhetsåtgärd uppmana alla kommuninvånare att koka sitt dricksvatten och vattnet till matlagning, säger Linda lundström, förvaltningschef Teknisk Service.

– Vi rekommenderar att koka vattnet till matlagning, men annars går det att använda till hygien. Det här kan inte avblåsas förrän på lördag kväll tidigast, när vi fått nya provsvar.

Just nu vet vi inte anledningen till problemet utan håller på att analysera provtagningsresultaten för att kunna lokalisera problemet.

Lidköpingskommun har gått in i krisberedskap, sjukhus och vårdinrättningar vidtar just nu åtgärder för att säkra sin verksamhet.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun