ONSDAG 22 AUGUSTI 2018

Äventyrlig och betydelsefull kanal prisas

I år delar H.K.H Kronprinsessan Victoria ut Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne som går till Dalslands kanal. Utmärkelsen delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta.

Dalslands kanal får utmärkelsen för ett förtjänstfullt arbete för att bevara och utveckla ett levande industriminne. Kanalen firar i år sitt 150-årsjubileum genom att återinviga den nyrestaurerade akvedukten i Håverud. Under de senaste åren har flera kulturmiljöer längs kanalen rustats upp med höga kulturhistorias ambitioner. Utdelningen av utmärkelsen sker i Håverud i samband med att 150-årsdagen högtidlighålls den 31 augusti.

Kanalen illustrerar transporternas betydelse för den svenska industrialiseringen, både för transporter och som sammanbindande länkar. Numera är kanalen ett besöksmål som låter dagens människor uppleva en färd längs samma väg som en gång regionens järn- och träprodukter fraktades. Att färdas på kanalen är ett äventyr och en naturupplevelse utöver det vanliga. Många har försökt gradera Dalslands kanal genom åren. Några påstår att den är Sveriges vackraste medan andra påstår att den hör till Europas förnämsta. Roger Pilkington, en av de främsta kanalkännarna påstod att den kanske bör betraktas som världens vackraste kanal.

Pressmeddelande från: Tekniska museet