TORSDAG 16 AUGUSTI 2018

CSN-lån för körkortsutbildning bra för transportnäringen

Den 1 september blir det möjligt för arbetslösa att låna pengar från CSN för att kunna ta B-körkort. Detta gynnar transportnäringens kompetensförsörjning eftersom branschens yrken i stor utsträckning kräver körkort.

Transportföretagens mätningar visar att transportnäringen anställer 12–14 000 nya medarbetare årligen, varav en stor majoritet av dem behöver ett körkort för att vara anställningsbara.

– Det är glädjande att det nu blir möjligt att kunna ta körkortslån. I en bransch där 30 000 jobb riskerar att gå förlorade fram till år 2030 om inga åtgärder vidtas, kommer körkortslånemöjligheten göra det lättare att hitta personal till en bransch som är i stort behov av kompetent personal, säger Caj Luoma, chef kompetensförsörjning, Transportföretagen.

För att få ta ett körkortslån från CSN behöver personen ifråga vara mellan 18–47 år, vara arbetslös och anmäld som arbetssökande. Lånet omfattar därutöver enbart B-körkort. På sikt vore det önskvärt att kraven på arbetslöshet och ålder tas bort samt att möjlighet bör finnas att ta lån även för körkortsbehörigheterna C och D.

– Det nya lånet är ett bra första steg men att villkora körkortslån med olika restriktioner och krav försvårar möjligheten för företagen i transportnäringen att kunna anställa personal. Vidare menar vi att en möjlighet att redan på gymnasienivå kunna ta körkortslån skulle innebära att ungas anställningsbarhet skulle öka. Det stora rekryteringsbehovet av yrkesförare skulle därutöver kunna dämpas ytterligare genom att även införa möjlighet till lån för C- och D-körkort, avslutar Caj Luoma.

Fakta:

Den 1 september 2018 blir det möjligt att låna pengar från CSN för att kunna finansiera körkortsutbildning för B-körkort.

Enligt Transportföretagens rapport ”Transportnäringen och jobben – en framtidsspaning” kommer 30 000 – 40 000 jobb att gå förlorade år 2030 om inga åtgärder sätts in för att få in fler personer till transportnäringen. En majoritet av dessa personer behöver körkort för att vara anställningsbara.

Pressmeddelande från: Transportföretagen