ONSDAG 8 AUGUSTI 2018

Ny ordförande i Biosfärområdet

Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har ny ordförande. Det är Katarina Sundberg som tar över rodret och efterträder Lennart Bergqvist. Biosfärområdet består av Mariestad- Götene och Lidköpings kommuner tillsammans. Organisationen är en ideell förening där kommunerna finns representerade i styrelsen tillsammans med en rad andra intressenter från samhällets olika delar. För att bilda ett biosfärområde krävs unika kulturarv, en speciell natur och människor som tar initiativet att bilda biosfärområden. Det finns fem biosfärområden i Sverige idag. Genom utnämningen som getts via regeringen och Unesco centralt i Paris kan modellområden utvecklas över tid. Det kan ske genom projekt som riktas mot Agenda2030 och som bidrar till kunskapsspridning, hållbara arbetssätt och metoder. Vi som bor och verkar i biosfärområdet har alla möjlighet att bidra till utvecklingen, och växla upp värdet av utnämningen på olika sätt.

Hur ser då den nya ordföranden på sin roll i verksamheten?

"Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av arbetet med hållbar samhällsutveckling för vår fantastiska bygd via Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Det händer otroligt mycket men ännu mer finns att upptäcka och verka för. Jag hoppas kunna bidra med erfarenheter från bland annat landsbygdsutveckling och kulturellt och socialt engagemang, men också det hållbara entreprenörskapet och destinationsfrågor.”

Katarina Sundberg har en bakgrund inom såväl den offentliga, den ideella och den privata sektorn. Hon visar på handlingskraft på flera sätt, inte minst inom ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet genom sitt engagemang i stadsnära lantgård Lidköping. Fast hon poängterar att det behövs samverkan för att uppnå stora resultat.

”Jag vet att alla parter behövs för att skapa bästa förutsättningar för kraft och nytta inom vårt vackra område. Tillsammans kan vi gå före och visa vägen som modellområde för hållbar utveckling!"

Pressmeddelande från: Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle