MÅNDAG 6 AUGUSTI 2018

Västra Götaland växer – fast i lägre takt

År 2035 förväntas vi vara drygt 1,9 miljoner invånare i Västra Götaland visar Västra Götalandsregionens egen befolkningsprognos för 2018-2035. Vi beräknas öka mest de närmaste åren, med en ökning på 13 000- 17 000 personer per år. Befolkningsökningen förväntas dock minska succesivt under den senare perioden. Runt 2035 beräknas ökningen ha sjunkit till ca 9 000 personer per år.

Var sjätte svensk är västragötalänning

År 2035 beräknas 1,9 miljoner invånare bo i Västra Götaland. Utöver ett stort positivt utrikes flyttöverskott till Västra Götaland förväntas även födelseöverskottet, skillnaden mellan antalet födda och döda, vara positivt under hela prognosperioden. Runt 2025 och framåt förväntas flyttnettot och födelseöverskottet vara ungefär lika stora.Årets prognos visar en liten lägre befolkningsökning fram till 2035 än förra årets prognos. Detta beror framför allt på SCB:s förändrade antagande om storleken på in- och utvandringen till Sverige, vilket ger att flyttnettot har minskat jämfört med förra året. I årets prognos har även antagandet om antal födda barn per kvinna minskat, det vill säga antalet barn förväntas bli lite färre än vad tidigare prognoser visat.

Många äldre en utmaning för välfärden

År 2017 fanns det cirka 85 000 invånare som var 80 år eller äldre i Västra Götaland. Det antalet beräknas öka med 60 procent, till 136 000 invånare år 2035. Det kommer att ställa krav på en stor utbyggnad av flera samhällstjänster i kommunerna, som till exempel hemtjänsten. År 2035 beräknas var elfte invånare i Skaraborg och Fyrbodal vara 80 år eller äldre och var fjärde vara 65 år eller äldre.

Göteborgsregionen ökar mest

Göteborgsregionen (GR) som förra året passerade 1 miljon invånare ökar mest, både i antal och andel av befolkningen. Från 2017 till 2035 beräknas regionen få drygt 1,2 miljoner invånare, en ökning med 19 procent. Näst störst procentuell tillväxt förväntas i Sjuhärad (10 procent). Även Fyrbodal och Skaraborg ökar, med 6 respektive 4 procent.

Störst procentuell ökning i Lilla Edet

Ungefär fyra av fem kommuner i Västra Götaland växer i befolkningsantal fram till 2030. Lilla Edet, Ale, Mölndal och Bollebygd är de kommuner som beräknas få högst procentuell befolkningsökning till 2030, jämfört med 2017. Befolkningsökningen i Lilla Edet beräknas bli nästan 20 procent, vilket motsvarar cirka 1 procents ökning om året. Några kommuner i Fyrbodal och Skaraborg, som Gullspång, Färgelanda, Dals-Ed och Götene beräknas minska något i befolkningsantal till 2030.

Pressmeddelande från: Västra Götalandsregionen