TORSDAG 2 AUGUSTI 2018

Regeringen vill kunna bekämpa bränder med Sjöfartsverkets helikoptrar

Regeringen vill att Sjöfartsverket ser över möjligheterna att kunna bidra med brandbekämpning från Sjöfartsverkets helikoptrar. Därför får verket nu i uppdrag att utreda förutsättningarna för att Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningshelikoptrar ska kunna bekämpa bränder.

Sjöfartsverket ska bland annat undersöka vilka tekniska förändringar som kan behöva göras, som exempelvis att utrusta helikoptrar med krokar för vattentankar samt att titta på behovet av utbildning hos helikopterförare.

– Det är viktigt att vi undersöker hur vi kan använda de resurser vi har mer effektivt i sådana här extrema situationer. Vi är beredda att pröva alla vägar för att förstärka räddningskapaciteten, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Då Sverige just nu har flera pågående skogsbränder och risken fortsatt är stor för fler, ska Sjöfartsverket även se över vilka helikoptrar som kan bli operativa inom kort och därmed kunna delta i eftersläckningen. Denna del av uppdraget ska redovisas till Näringsdepartementet senast den 14 september 2018. Uppdraget i sin helhet ska redovisas senast den 31 december 2018.

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet