TISDAG 31 JULI 2018

Jubileum för Kinnekulles Mineral, fossil och smyckesstensmässa 2018

Nu är det tionde gången stenmässa arrangeras i augusti månad på Falkängens Hantverksby i Hällekis. Arrangörer är Skaraborgs Geologiska Sällskap, SGS, en lokal förening för geologiintresserade i Skaraborgstrakten.

Jubiléet firas genom att mässan har utökats, så att fler mässutställare än tidigare visar och säljer mineraler, fossiler, smycken och geologisk utrustning fördelat på över 70 mässbord.

Gästutställare detta år är Lennart Borg från Falun. Lennart är en välkänd profil i mineralsamlarkretsar, då han under mer än 40 år rest och letat mineraler över hela världen. De senaste 15 åren har Lennart fokuserat till afrikanska mineral, och han har årligen både rest till och arrangerat resor till främst Sydafrika och Namibia. Lennart kommer att visa och berätta om sina spännande resor samt även visa, och i vissa fall sälja, några av sina vackra mineralfynd!

Mässan hålls lördag den 4 augusti kl 10 - 17 samt söndag den 5 augusti kl 10 - 15.

Mässutställarna kommer dels att vara placerade längs den gamla bruksgata som leder genom hantverksbyn, dels inomhus i den lokal som kallas Smedjan.

I det permanenta stenmuseet beläget på Falkängen finns medlemmar från SGS för att svara på frågor gällande geologi och hjälpa till med bestämning av mässbesökares medtagna mineraler.