ONSDAG 25 JULI 2018

Allt fler ansöker om solcellsstöd

Intresset för solceller är rekordhögt och kommer troligtvis att öka ytterligare. Många villaägare som varit intresserade tidigare har lockats av att stödet för solcellsinstallationer höjdes från 20 till 30 procent den 1 januari 2018.

Lokalt märker Thomas Skagenborg av intresset bland allmänheten. Han arbetar som energi- och klimatrådgivare tillsammans med Camilla Funke i fem kommuner, Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara.

- Frågorna om solceller har ökat enormt första halvåret. Man ställer främst frågor om dimensionering, lämplig placering och kvalitén hos olika leverantörer, säger Thomas.

Att intresset är stort märks genom att ansökningarna för solcellsstöd ökat hos länsstyrelsen. Förra året gjordes 49 ansökningar i de fem kommunerna och hittills i år har redan 58 ansökningar kommit in till slutet av april. Totalt har 149 ansökningar godkänts sedan solcellsstödet infördes 2009.

Den största delen av ansökningarna kommer från villaägare men även bland företag och energibolag syns viljan att investera i solcellsanläggningar.

För företagen är det en lönsam affär som sänker kostnaderna för inköpt el och skapar en bra miljöprofil. Energibolag bygger andelsägda solcellsparker där allmänheten erbjuds att köpa andelar motsvarande sin förbrukning, bl.a. startar snart Göteborgs energi bygget av Sveriges största solcellspark vid Säve flygplats med en installerad effekt på 5 Gigawatt. Parken kommer att tas i drift under hösten 2018.

Energi- och klimatrådgivningen kommer i det nationella insatsprojektet mot solenergi som pågår fram till hösten 2019 arrangera en mängd seminarier och aktiviteter, bl.a. i Grästorp den 25 augusti och Skara den 13 september.

Pressmeddelande från: Skara kommun