ONSDAG 25 JULI 2018

Totalförbud för eldning i hela Götene kommun

Från och med 25 juli råder totalförbud för eldning i hela kommunen. På grund av brandrisken till följd av det torra och varma vädret är det nu även förbjudet att grilla i egen trädgård, oavsett typ av grill.

På grund av den stora brandrisk som råder till följd av det torra och varma vädret är det nu totalförbud för eldning i hela kommunen. Förbudet inkluderar alla typer av eldar, även grillar, campingkök och annan öppen låga utomhus. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som har uppmanat Sveriges kommuner och länsstyrelser att stärka eldningsförbuden runt om i landet. Det är vår räddningstjänst Samhällsskydd mellersta Skaraborg som har utfärdat totalförbudet för Götene, Skara, Falköping och Tidaholm.

Förbjudet att grilla

Eldningsförbudet innebär att man inte får grilla, varken på anlagda grillplatser eller i egen trädgård. Detta gäller alla typer av grillar, även gasolgrillar.

Pressmeddelande från: Götene kommun