TORSDAG 19 JULI 2018

Eldningsförbud utökas i Mariestads kommun

Eldningsförbud råder sedan den 29 juni i Mariestads kommun på grund av att det är extremt torrt i skog och mark. Rådande eldningsförbud utökas från och med 19 juli så att ingen eldning i skog och mark längre är tillåten, inte heller vid fasta grillplatser. Spritkök eller gasolkök för friluftsbruk får inte användas. Sedan tidigare gäller att engångsgrillar inte får användas.

I anslutning till bostäder (ej campingar) är det tillåtet att använda fasta hemmagrillar för kol eller gasol. Det får inte finnas risk för spridning till mark eller omgivning. Grillen ska stå på egna ben och inte komma i kontakt med marken eller vara nära marken. Grillen ska hållas under uppsikt under grillning och efter grillning, tills grillen är sval.

Bedömningen av eldningsförbud är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag och i samråd med räddningstjänsten.

- Vi har ett mycket svårt läge i landet med många pågående bränder, samhällets resurser är hårt ansträngda. Vi vill göra vad vi kan för att inte fler bränder ska uppstå och därför utökar vi eldningsförbudet, säger tillförordnad kommunchef Lotta Hjoberg.

Pressmeddelande från: Mariestads kommun