LÖRDAG 7 JULI 2018

Regeringen vill se mer vildsvinskött på marknaden

Trots en växande vildsvinsstam når det mesta av vildsvinsköttet från jägarna aldrig konsumentmarknaden. Regeringen vill att mer vildsvinskött ska bli tillgängligt och har därför beslutat att utreda hur detta ska gå till.

– Vi har under lång tid diskuterat de problem som vildsvinen orsakar men vi glömmer lätt bort vilken stor resurs vildsvinsköttet faktiskt utgör. Det måste vi ändra på, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Regeringen har därför beslutat att ge ett uppdrag till Livsmedelsverket att analysera och lämna förslag på förenklade förfaranden för avsättning av vildsvinskött på marknaden. I uppdraget ingår även att analysera vilka volymer av vildsvinskött som kan göras tillgängliga för marknaden. Utgångspunkten i förslagen ska vara bibehållen livsmedelssäkerhet, där både livsmedelshygien och köttkvalitet säkras.

Livsmedelsverket ska genomföra uppdraget i samråd Jordbruksverket, SVA, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Södermanlands län.

– Jägarnas engagemang och stora ansvarstagande har bidragit till att vi i dag har en framstående viltvård. Det gläder mig även att se lantbrukarnas stora engagemang i frågan. En ökad avskjutning av vildsvin kan uppnås på flera sätt, där en enklare avsättning av köttet är en möjlig väg att gå. Jag vet att det finns exempel på hur man arbetar med det här i andra länder, exempelvis i Tyskland, som är intressant att titta närmare på, säger Sven-Erik Bucht.

I den nationella livsmedelsstrategin framhåller regeringen att den tillväxtpotential som finns i marknaden för svenskt viltkött bör tas tillvara. Avskjutningen av vildsvin har generellt sett ökat under senare år och jaktåret 2016/2017 sköts drygt 100 000 vildsvin i Sverige, men det mesta av vildsvinsköttet från jägarna når aldrig konsumentmarknaden

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2019.

Pressmeddelande från: Näringsdepartementet