ONSDAG 4 JULI 2018

Stärkt Försvar i Västra Götaland behövs för att säkra Sverige

Sveriges försvar ska säkra vårt land och vårt sätt att leva. Moderaterna kommer att göra Försvaret starkare, mer tillgängligt och modernare. En viktig del i att stärka Sveriges försvarsförmåga är att utveckla de viktiga försvarsverksamheterna som finns i Västra Götaland. Med Moderaternas förslag skulle dessutom det nyligen uppdagade hotet mot nästa års krigsförbandsövningar försvinna och övningarna kunna genomföras enligt plan.

Moderaterna har tidigare gett besked om att Sveriges försvarsanslag ska höjas till två procent av BNP. Detta är en historiskt stor ambition och innebär en fördubbling av anslaget jämfört med dagens läge. Ett huvudområde är att öka den nationella förmågan att kunna försvara Sverige. En stor del av landets försvarsverksamhet bedrivs i Västra Götaland och för Moderaterna är det därför av största vikt att Försvarsmaktens verksamheter i regionen stärks och vidareutvecklas.

Häromdagen rapporterade media att försvarets pengar inte räcker till för att genomföra nästa års krigsförbandsövningar, vilket skulle drabba regementena i Västra Götaland och landets återuppbyggnad av ett starkare Försvar. Med Moderaternas politik skull försvaret få de pengar som behövs.

- För att säkra Sverige krävs ett starkt Försvar. Det behövs kraftigt utökade resurser för att göra Försvaret starkare, modernare och mer tillgängligt för en ökad försvarsförmåga. Därför har vi moderater presenterat en rapport för hur Sveriges försvarsförmåga bör stärkas. Det inkluderar bland annat Försvarets verksamheter i Västra Götaland, säger Hans Wallmark (M), försvarspolitisk talesperson.

- I Västra Götaland finns en stor del av Försvarets verksamheter. De har en avgörande betydelse för Sveriges säkerhet och omfattar stridskrafter såväl till sjöss och lands som till försvar av vårt luftrum. Därför är det viktigt att utveckla dessa verksamheter i Västra Götaland som exempelvis att upprätta en ny amfibiebataljon i Göteborgs garnison, säger Johnny Magnusson (M), förbundsordförande för Moderaterna i Västra Götaland.

- Vi har i Skaraborg flera av försvarsmaktens verksamheter som vi moderater vill satsa på i den förstärkning av säkrandet av Sverige som vår rapport föreslår. Det omfattar Skaraborgs flygflottilj F7, Skaraborgs regemente P4, Trängregementet Träng R, Markstridsskolan och jägarregementet K3. Det är nödvändiga satsningar för att Sverige ska kunna upprätthålla och utveckla landets försvarskapacitet, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i Skaraborgs kommunalförbund.

Pressmeddelande från: Moderaterna