FREDAG 29 JUNI 2018

Banarbeten slår hårt mot tågtrafiken mellan Falköping och Göteborg

För en vecka sedan fick Västtrafik information från Trafikverket om att man avser att genomföra banarbeten på Västra stambanan under vecka 27-33. För Västtrafik innebär det att nära 80 procent av tågtrafiken mellan Falköping och Göteborg kommer att ställas in. Västtrafiks styrelse anser att detta är helt oacceptabelt, då den inställda trafiken kommer att drabba tusentals resenärer på sträckan.

Västtrafik tillåts att köra knappt 20 procent (5 av 22 tåg per dag) av de tåg som ursprungligen är planerade att köra i sommar. Det är en stor förändring, som man fått besked om med extremt kort varsel och det finns nu väldigt dåliga möjligheter att hinna informera de mellan 3000-4000 kunder som kommer att drabbas dagligen. De kommer att mötas av inställda tåg, färre avgångar och trängsel ombord, vilket åter kommer att minska förtroendet för tågtrafiken.

– Vi har förståelse för att de här jobben behöver utföras, men från styrelsens sida anser vi att planeringen i det här fallet har varit under all kritik. Våra resenärer får färre avgångar att välja mellan, det blir svårt att pendla och det blir trångt ombord på de tåg som går, säger Lars Holmin (M), styrelseordförande för Västtrafik. Vi är naturligtvis positiva till att banorna rustas upp och moderniseras. Men när man gör så stora förändringar är det oacceptabelt att inte få besked i god tid så att vi kan analysera och planera för konsekvenserna.

Västra Stambanan mellan Stockholm och Göteborg är ett av Sveriges viktigaste och mest trafikerade järnvägsstråk. Från Västtrafiks sida anser man att man blivit orimligt hårt drabbad när Trafikverket fördelat spårkapaciteten när arbetena nu ska planeras in i befintlig tidplan. SJ och MTR har också fått göra reduceringar, men tillåts köra en större del av sitt planerade utbud i sommar. För att öka möjligheterna för Västtrafiks resenärer att trots allt kunna resa i sommar har biljettsamarbetet mellan Västtrafik och SJ utökats, så att samtliga av Västtrafiks biljetter gäller även på SJ:s regionaltåg under den här perioden.

Pressmeddelande från: Västtrafik