TORSDAG 28 JUNI 2018

Skara kommun erbjuder fritt wi-fi

I sommar kommer Skara kommun att erbjuda invånare och besökare gratis wi-fi på utvalda platser.

Kommunen satsar på att utveckla den digitala tillgängligheten för Skaraborna och för de turister som kommer hit. I sommar erbjuds fria surfzoner omkring domkyrkan och stortorget. Men förhoppningar finns om att utöka de fria surfzonerna i Skara. Vilanområdet är ett av områdena som kommunen vill kolla närmre på.

-Genom att erbjuda fri surf i staden vill vi främja besöksnäringen. Men det är också ett självklart steg i utvecklingen av Skara som turiststad, förklarar Peter Blom kommunikationschef i Skara kommun.

För att få tillgång till den fria surfen kommer man inte behöva registrera sig utan endast godkänna användarvillkoren. Villkoren handlar till stor del om förhållningsregler och att inte göra något olagligt under tiden man surfar. Åtkomsten till den fria surfen gäller under fyra timmar och därefter behöver man förlänga för att få tillgång till ytterligare data.

Efter sommaren kommer kommunen att göra en utvärdering och kartlägga vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas, som exempelvis mängden datatrafik. Slår detta väl ut finns förhoppning om att kunna erbjuda fritt wi-fi på fler offentliga platser i kommunen.

-Till hösten kommer det att inledas en dialog med fastighetsägare och näringsliv om utvecklingen av fritt wi-fi. Genom att erbjuda fritt wi-fi i Skaras stadskärna ökar vi servicen mot våra medborgare. Tillsammans gör vi det möjligt, fortsätter Peter.

I dagsläget har kommunen satt upp två accesspunkter och kostnaden för detta är ca 3000:- i fast kostnad per accesspunkt och ca 2 600:-/år i driftkostnad. Nätverket som man avvänder heter GoliskaOpen. Lägg namnet på minnet eller skriv ner det och börja surfa.

Pressmeddelande från: Skara kommun