MÅNDAG 25 JUNI 2018

Hjo stadspark med byggnader blir byggnadsminne

Hjo och dess byggnader, de flesta från slutet av 1800-talet, blir nu Hjos första byggnadsminne och skyddas för framtiden.

Under 1800-talet framhöll Carl Curman, läkare och docent i badlära, vikten av medicinska bad. Vattenkuranstalten i Hjo från 1878 var på sin tid en av de främsta anläggningarna i Sverige med sin kombination av bad och umgänge i vacker miljö vid Vättern.

– Stadsparken i Hjo och dess byggnader är idag sannolikt landets bäst bevarade badanläggning belägen i inlandet. Länsstyrelsen bedömer att den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, säger Mats Herklint, chef för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Hjo kommun och Länsstyrelsen har tidigare tagit fram ett vårdprogram för parken och dess byggnader. I samband med det väckte Västergötlands museum frågan om byggnadsminnesförklaring.

Att parken förklarats som byggnadsminne betyder att området i parken ska vårdas och underhållas så att karaktären bevaras. När det gäller byggnaderna får de inte rivas, flyttas eller byggas om utan Länsstyrelsens tillstånd.

Lördagen den 8 september, på Europeiska kulturarvsdagen, kommer det här att firas med stor sommarfest i tidsenlig anda à la kurort år 1914. Kakbuffé, blomsterstånd, regementsmusik, guidade vandringar med mera står på programmet. Medverkan av landshövding Anders Danielsson och representanter från Hjo kommun.

Pressmeddelande från: Länsstyrelsesn Västra Götalands Län