MÅNDAG 25 JUNI 2018

Hovby flygplats blir ett skyddsobjekt 1 juli 2018

Länsstyrelsen för Västra Götaland har fattat beslut om att Hovby flygplats i Lidköping ska vara ett skyddsobjekt från och med 1 juli 2018 och fem år framåt, om ingen ytterligare förlängning sker.

Ett beslut om skyddsobjekt innebär att obehöriga inte har tillträde till skyddsobjektet. Anledningen till beslutet är att höja säkerheten på flygplatsen eftersom flygtrafiken förväntas öka från en mycket låg nivå. Detta innebär en ökad risk för olyckor för både flygande som de som befinner sig på marken. Hittills har det varit ganska enkelt för obehöriga att ta sig in på flygplatsen men flygplatsen har nu försetts med inhägnad och förbudsskyltar samt att skyddsvakter kommer bevaka att förbudet efterlevs.

Ansöka om tillträde

Den som vill ha tillträde till ett skyddsobjekt är bland annat skyldig till att uppge namn, personnummer och hemvist. Ansökan om att få befinna sig på flygplatsen ska göras hos flygplatschefen André Persson på e-post: andre.persson@lidkoping.se eller telefon: 0510 77 12 45.

Event och särskilda händelser

Flygplatsbolaget kan på begäran från företag eller föreningar som har verksamhet på flygplatsen, tillfälligt upphäva skyddsobjektet vid särskilda händelser. Detta gäller till exempel flygdagar eller Power Big Meet, som är event riktar sig till allmänheten. I sådana fall införs särskilda regler för flygtrafiken.

Pressmeddelande från: Lidköpings kommun