ONSDAG 20 JUNI 2018

Starkt begränsad mängd svenska jordgubbar till midsommar

Efter att vi har blivit bortskämda med massor av jordgubbar långt före midsommar är produktionen nu i midsommarveckan starkt begränsad för landet i stort samtidigt som behovet ökar enormt. Cirka 15 procent av säsongens försäljning sker just denna vecka. De större odlarna i södra Sverige har en dramatiskt minskande tillgång i midsommarveckan. Det är dessa odlare som brukar förse butiker och återförsäljare runt om i landet med huvudparten av de svenska jordgubbarna till midsommar.

Däremot finns det många lokala odlare i Mellansverige som plockar som mest bär just nu. De kan i många fall leverera vad konsumenter och butiker vill ha i deras respektive regioner. Men det räcker inte alls till för behovet i stort. Tidigaste säsongen någonsin Orsakerna till den så begränsade tillgången till jordgubbar är flera. Den rekordlånga värmeböljan i en månads tid gjorde att blomningen gick snabbt över för de olika sorterna. Det gjorde att även frammognaden kom väldigt snabbt med enormt mycket bär tidigt. Bär som planerats för midsommar kom 14 dagar för tidigt. Den tidiga och stora skörden medförde att det blev stor brist på plockare. Därför fick många fält lämnas som annars skulle plockats nu.

Efter väderomslaget med betydligt lägre temperaturer mognar bären nu betydligt långsammare samtidigt som behovet av jordgubbar ökar dramatiskt. Det kommer att finnas svenska bär till midsommar men totalt sett är tillgången starkt begränsad. Jordgubbar även efter midsommar Det kommer att finnas svenska jordgubbar under hela sommaren. Behovet efter midsommar är på en betydligt lägre nivå än just nu, så produktionen kommer att vara mera i balans under hela juli månad.

Många odlare försöker att med hjälp av olika sorter och odlingssystem få en spridning av skörden från maj till september. Däremot kommer säsongen inte bli lika lång som vanligt.

Glädjande är att svensk hallonodling kan leverera fantastiska hallon rekordtidigt. Vi har aldrig haft så här mycket hallon så tidigt som vi kan njuta av. Bärfrämjandet önskar alla en Glad Midsommar med jordgubbar och att vi kan frossa i de svenska bären under sommaren.

Pressmeddelande från: Säsongens bästa