TORSDAG 14 JUNI 2018

Regeringen inför lån för körkort

Från och med den 1 september införs möjligheten att ta CSN-lån för körkortsutbildning. Reformen syftar till att förbättra jobbmatchningen på arbetsmarknaden.

Många lediga jobb kräver körkort och ofta är körkort också ett krav för arbeten som inte kräver längre arbetslivserfarenhet eller omfattande utbildning. Att ha körkort kan därför öka chansen till arbete. För att förbättra möjligheten att matchas mot arbete införs därför nu en möjlighet till statligt lån genom Centrala studiestödsnämnden (CSN), för utbildning för B-körkort.

-Sveriges ekonomi är stark, jobben blir allt fler och arbetslösheten sjunker. Men denna positiva utveckling hotas av att det råder stor och växande brist på arbetskraft inom många yrken. Den nya möjligheten till körkortslån kommer bidra till att fler arbetssökande får den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar, säger Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister.

Sammanfattning av det nya regelverket:

För att göra det möjligt att kontrollera att utbetalda lånemedel används på avsett sätt och för att skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån har regeringen också föreslagit ändringar i lagen (1998:493) om trafikskolor och i offentlighets- och sekretess­lagen (2009:400). Propositionen bifölls av riksdagen den 13 juni 2018.

Regelverket kommer att träda i kraft den 1 september 2018.

Pressmeddelande från: Arbetsmarknadsdepartementet