MÅNDAG 11 JUNI 2018

Nya fynd vid skeppsvraket Mars utanför Öland

Sedan början av juni pågår fortsatta undersökningar av skeppsvraket Mars på botten utanför Öland. Årets undersökningar har haft som huvudmål att söka av botten runt själva skrovet med hjälp av robotkameror och djupdykare. Dessa områden har visat sig vara mycket rika på olika föremål och utrusning från vraket. Torsdagen den 14 juni så finns möjlighet för press att träffa forskarna och dykarna som arbetar med Mars och höra mer om årets spektakulära nya fynd.

Mars byggdes av Erik den XIV år 1563 och var ett av samtidens allra största och modernaste krigsskepp. Hon gick till botten redan året efter i ett sjöslag mot en dansk- och lybskflotta. Fartyget återfanns år 2011 på drygt 70 meters djup och sedan dess i olika etapper undersökts av marinarkeologer och dykare.

Årets undersökningar har haft som huvudmål att söka av botten runt själva skrovet med hjälp av robotkameror och djupdykare. Dessa områden har visat sig vara mycket rika på olika föremål och utrusning från vraket. Det rör sig om vardagsföremål som keramik och krus men också i stor utsträckning krigstillbehör och vapen. Speciellt spännande är de ombordvarandes personliga utrustning och beväpning. Projektet pågår för fullt och det görs dagligen nya fynd.

De marinarkeologiska undersökningarna av skeppsvraket Mars sker under vetenskaplig ledning av det marinarkeologiska forskningsinstitutet. MARIS, vid Södertörn högskola och är ett samarbetsprojekt med dykorganisationen GUE, Västervik Museum, Ocean Discovery och företaget MMT. I årets undersökningar deltar ett internationellt dykarlag om 15 personer samt ett tiotal forskare.

Pressmeddelande från: Södertörn högskola