FREDAG 8 JUNI 2018

Effektivare vildsvinsjakt

Regeringen har remitterat ett förslag om en ändring i jaktförordningen som ska möjliggöra att viss teknisk utrustning ska få användas för att det ska bli enklare och effektivare att jaga vildsvin.

Förslaget innebär att vissa jaktmedel, elektronisk bildförstärkare eller bildomvandlare, värmekamera eller rörlig belysning i anslutning till jaktvapnet tillåts vid jakt efter vildsvin.

- De växande vildsvinstammarna orsakar stora problem för markägare och lantbrukare. Jakten efter vildsvin måste därför underlättas och effektiviseras. Att tillåta dessa jaktmedel vid vildsvinsjakt är ett steg på vägen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

I dag är det endast tillåtet att använda de aktuella jaktmedlen efter enskilda beslut av länsstyrelsen. Eftersom vildsvin generellt är nattaktiva och det är tillåtet att jaga dem även på natten under allmän jakttid skulle jakten underlättas och bli mer effektiv om det var tillåtet att använda nattriktmedel, termiska sikten och rörlig belysning.

- Förslaget leder förhoppningsvis till att fler vildsvin än idag kan skjutas. Skador orsakade av vildsvin på bl.a. grödor kan därför förväntas minska, säger Sven-Erik Bucht.

Ändringarna i jaktförordningen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Pressmeddelande från: Regeringen